Den befriade färgkroppen, Millesgården 2005
Foto Fatima Svendsen©2005

©web Eva Lindgren 2006