FÄRGKROPPEN I TEXTIL TILLÄMPNING
VISION OCH PRAKTIK

 
enligt Fatima Svendsen
textilkonstnär, lärare

Färgkroppen - föreställningen vi har om den abstrakta volym som rymmer alla de färger vi kan uppfatta visuellt och där färgernas släktskap avgör den inbördes placeringen - återges vanligen alltför schematiskt och missvisande.

VISIONEN

Min idé har varit att utforska färgkroppens verkliga utbredning i de tre dimensionerna för att åstadkomma en likafördelad färgkropp med jämna visuella intervaller mellan färgområdena och med färgkretsens spektralfärger placerade enligt deras ljushetsläge i förhållande till gråskalan
.

BEFINTLIGA FÄRGSYSTEM

Färgkroppen indelad enligt likafördelningsprincipen har i tidigare färgforskning eftersträvats av t.ex. Munsell, Ostwald och DIN-systemet.

En likafördelad färgtonkrets med jämna visuella intervaller är ett viktigt hjälpmedel som ökar förståelsen för hur färgernas placering i färgtonkretsen påverkar
färgämnesblandningar och ger en bättre vägledning att välja rätt färgkomponenter i färgblandningar.

Det likafördelade färgsystemet är av tvärvetenskapligt intresse för många yrkeskategorier som arbetar med färg och färgblandning, såväl inom praktisk färghantering som i teoretisk förståelse om färglära.

FÄRGKROPPEN

Som jag är textilkonstnär föll det sig naturligt att experimentera med färgblandningar på textila material. Jag har färgat in ullmaterial med minsta möjliga urval färgämnen; gult, magentarött, violett och turkos, i nyanseringar och i 2- och 3-färgsblandningar.

Ett av resultaten -
"Den befriade färgkroppen" - finns utförd i skulptural form i  dimensionerna 4 x 5,5 m, med ett urval infärgade tunna tyger.
Min vision av färgkroppen som den skulle kunna se ut om den vore verklig.

Forsknings- och utvecklingsprojektet "Den befriade färgkroppen" har visats på Konstfack 2003, 
på konsthallen Millesgården 2005, 
som fotodokumentation på Kulturhuset 2006
och i modell skala 1:10 på Tekniska Nämndhuset, Stockholm 2007.

Projektet har genomförts med stöd från:
BUS,
Färgvetenskapliga rådet,
Konstnärsnämnden Bildkonstnärsfonden,
Nämnden för Konstnärligt Utvecklingsarbete Konstfack,
Projektrådet ALMI,
Stiftelsen Längmanska kulturfonden samt ingenjör Eva Svensson på IFP som bidragit med sitt kunnande och sin tid.    

Fatima Svendsen © 2003

Från utställningen på Millesgårdens konsthall                                Foton: Fatima Svendsen©2005

web Eva Lindgren © 2006